TỔNG QUAN

Thư viện đem đến cho bạn các kiến thức từ tổng quan đến chi tiết để bạn có đầy đủ năng lực và thành công với vị trí Digital Sales. Ngoài kỹ năng bán hàng, thư viện còn cung cấp cho bạn rất nhiều khóa học nâng cao kiến thức về công nghệ như: Cloud Computing, AI, Block Chains, Big Data, ... Và các khóa tổng quan về doanh nghiệp, về mô hình hoạt động của các danh nghiệp, hướng dẫn chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp.

Với tất cả các kiến thức đó, bạn sẽ không chỉ có thêm kỹ năng bán hàng, mà còn có thêm góc nhìn của chủ doanh nghiệp, để dễ dàng tư vấn, chốt deal các giải pháp công nghệ cho khách hàng.